Chemie s naším reklamním servisem

15. 09. 2016

Pokud se s končícím létem chystáte vyčistit a zazimovat bazén, budete možná držet v rukou naši práci. Společnosti PROXIM, výrobci bazénové chemie a dalších prostředků, poskytujeme rozsáhlý reklamní servis – od tiskových materiálů, přes reklamní předměty a obalový design jednotlivých produktových řad až po plošné polepy interiérů.

Chemie s naším reklamním servisem

Pokud firma prosperuje a investuje do marketingu, je jedním z klíčových úkolů udržení jednotného grafického a vizuálního stylu všech marketingových prostředků. Společnost PROXIM proto svěřila zpracování celého spektra svých materiálů agentuře JIROUT REKLAMY. Naše grafické studio postupně připravilo řadu tiskových materiálů – od vizitek přes ceníky, produktové listy a katalogy až po plošné polepy interiérů a speciality, jakými jsou např. vlastní etikety na dárkové víno.

Samostatnou kapitolou naší práce pro společnost PROXIM je obalový design. Pro jednotlivé produktové řady jsme definovali základní grafické prvky identifikující skupiny výrobků a podle nich navrhli obaly konkrétních produktů. Až budete držet v ruce výrobek společnosti PROXIM, setkáte se zároveň s výsledky naší práce. Věříme, že Vám bude líbit.

Zavřít

Domluvte si
s námi schůzku :)

Zastavte se u nás na úvodní konzultaci.
Ukážeme Vám cestu k úspěšné reklamě.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA  s.r.o. , IČ: 060 80 618, se sídlem Pardubice, Průmyslová 495, PSČ 530 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* povinné údaje