Copywriting

Dejte své nabídce důraz excelentními texty od profesionálního copywritera. I v době designových webů je kvalitní, přesvědčivý a bezchybný popis Vašich produktů a služeb nutnou podmínkou úspěchu. Čeština není jednoduchým jazykem, nechte ji na starost našim specialistům.

To si pište? Není třeba, napíšeme to za Vás

Získejte pozornost excelentními texty!

Zastavte se u nás na úvodní konzultaci.

Kontaktujte nás

Dokonalý text Vašeho webu není pouhým shrnutím všech potřebných informací. Aby byl návštěvník vůbec ochoten číst, musí jej text okamžitě zaujmout a vzbudit zájem o obsah dalších řádek. Práce copywritera tak spočívá v bezchybné znalosti pravopisu, gramatiky a stylistiky, ale také ve schopnosti napsat text atraktivní pro živé návštěvníky a plně vyhovující potřebám vyhledávačů.

 

Texty, jimž můžete věřit

 • Předkládejte svým návštěvníkům a zákazníkům přesvědčivé a bezchybné texty webových stránek a dalších materiálů.
 • Využijte možnost provedení korektury Vašich současných i nových textů před jejich publikací. Každá chyba zbytečně snižuje Vaši důvěryhodnost.
 • Spolehněte se na naše specialisty a jejich schopnosti vytvořit texty čtivé pro živé návštěvníky a zároveň vhodně optimalizované pro vyhledávače.

copywriting

 

Stručně, jasně, výstižně

 • Připravíme texty pro všechny Vaše materiály – od webových stránek přes dokumenty, newslettery a bannery až po reklamní slogany a texty logotypů.
 • Provedeme korektury Vašich podkladů. Máte připraveny vlastní texty, ale nejste si jisti jejich bezchybností? Svěřte nám je ke korektuře!
 • Upravujeme texty webů tak, aby plnily požadavky vyhledávačů (SEO) a pomáhaly Vašim stránkám získat vyšší pozice ve výsledcích hledání.
 • Přizpůsobujeme texty Vašich webů a dalších materiálů jazyku cílových skupin. Naše texty rozlišují, zda je web určen dětem, jejich matkám nebo třeba odborné veřejnosti.

S češtinou si rozumíme

 • Tvoříme texty bez chyb a překlepů. Ani my nejsme neomylní, ale pokud si nejsme jisti, konzultujeme svoji práci s jazykovými specialisty.
 • Odmítáme psaní textů „pro vyplnění volného místa“. Naše texty buď mají jasný a přínosný obsah, nebo je vůbec netvoříme a obsah stránky řešíme jinak.
 • Dodržujeme konvence a ustálené zvyky uživatelů. Nesnažíme se zavádět formulace a termíny, jimž návštěvníci nerozumí, a proto stránky raději opustí.
 • Přizpůsobujeme se stylu současných textů. Bez problémů navážeme na styl a formát Vašich současných textů, pokud si přejete, aby Vaši návštěvníci nepoznali rozdíl.

 

Zavřít

Domluvte si
s námi schůzku :)

Zastavte se u nás na úvodní konzultaci.
Ukážeme Vám cestu k úspěšné reklamě.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA  s.r.o. , IČ: 060 80 618, se sídlem Pardubice, Průmyslová 495, PSČ 530 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* povinné údaje