Obalový design

Oslovte zákazníky vizuálně atraktivními obaly, získejte jejich pozornost originálními grafickými prvky. Navrhneme pro Vaše produkty moderní obalový design, vytvořený podle požadavků a preferencí zákazníků, v souladu s Vaším design manuálem, v návaznosti na marketingovou strategii.

Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít
Nahoru
Zavřít

S našimi obaly Vaše výrobky nikdo nepřehlédne

Objevte exkluzivní obalový design svých produktů!

Zastavte se u nás na úvodní konzultaci. Představíme Vám dostupné technologie, formáty a řešení Vašeho obalového designu.

Kontaktujte nás

Při výběru ze široké nabídky konkurenčních výrobků je atraktivní design obalu klíčovým předpokladem úspěchu Vašich produktů. Profesionálně navržený a vyrobený obal výrazně zvyšuje Vaše šance na obchodní úspěch, neboť v široké nabídce zákazníci primárně vybírají očima a jejich volba je v mnoha případech spíše výběrem obalu, nikoli produktu v něm uloženého.

 

Respektujeme Vaše potřeby

 • Analyzujeme Vaše požadavky, obchodní projekty a marketingové plány a zohledňujeme je v koncepci nového obalového designu.
 • Vyhodnocujeme a naší grafice akcentujeme chování a nároky Vašich nejvýznamnějších zákaznických segmentů – na jaké grafické motivy a marketingové podněty nejčastěji reagují.
 • Připravujeme kvalitní design obalů Vašeho zboží v našem specializovaném grafickém studiu.
 • Využíváme zkušenosti z naší dlouholeté praxe v návrzích obalovém designu a reklamní grafice.

Obalový design

 

Kreativně, originálně, precizně

 • Poskytujeme komplexní služby, od úvodní konzultace přes detailní grafický návrh, doporučení vhodných materiálů a tiskových technologií až po výrobu a dodání v rozsahu dle Vašich potřeb.
 • Testujeme své návrhy v našem tiskařském provozu, abychom naše návrhy hodnotili v reálné podobě, nikoli pouze na displejích počítačů.
 • Zajišťujeme Vašim výrobkům kvalitní a originální obaly libovolné velikosti a formátu -  zabalíme Vám cokoli od jehly po osobní automobil.
 • Respektujeme v designu obalů použitý materiál a způsob nakládání se zbožím. U obalů se zvýšeným rizikem poškození (např. odření) při manipulaci eliminujeme rizika ztráty důležitých informací jejich umístěním mimo nejohroženější plochy.

Přizpůsobíme obaly zákazníkům

 • Volíme grafiku odpovídající technologickým postupům vhodným pro prostředí, v němž budou obaly používány. Čím náročnější podmínky, tím odolnější polep nebo potisk a tomu odpovídající grafický design.
 • Tvoříme obalový design přizpůsobený cílovým skupinám, podle věku, pohlaví, odborné specializace či koníčků, a to včetně více variant pro jeden typ výrobků.
 • Navrhujeme obalový design jako standardní součást corporate identity (firemní identity) zahrnující veškerou firemní grafiku – od loga přes design webových stránek, tiskoviny, potisky a etikety produktových obalů, design interiérů, bannery a velkoplošné reklamy až po polep firemních automobilů.
Zavřít

Domluvte si
s námi schůzku :)

Zastavte se u nás na úvodní konzultaci.
Ukážeme Vám cestu k úspěšné reklamě.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA  s.r.o. , IČ: 060 80 618, se sídlem Pardubice, Průmyslová 495, PSČ 530 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* povinné údaje