Patříme k Dobrým andělům

04. 01. 2017

Patříme k Dobrým andělům

Podporujeme ty, kdo naši pomoc nejvíce potřebují – nemocné děti, jejichž rodiny se ocitly ve finanční tísni. Naše příspěvky pomohly mnoha rodinám v řešení jejich tíživé situace způsobené vážným onemocněním dítěte. Na konci loňského roku jsme byli jedním z 69 853 Dobrých andělů, a i v letošním roce budeme podporovat nadaci Dobrý anděl. Děkujeme všem ostatním Dobrým andělům za jejich aktivitu, je nám ctí být součástí společenství lidí, jimž nejsou lhostejné problémy slabých a bezbranných.

Zavřít

Domluvte si
s námi schůzku :)

Zastavte se u nás na úvodní konzultaci.
Ukážeme Vám cestu k úspěšné reklamě.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA  s.r.o. , IČ: 060 80 618, se sídlem Pardubice, Průmyslová 495, PSČ 530 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* povinné údaje