Polepili jsme MHD pro Filharmonii HK

21. 09. 2017

Filharmonie Hradec Králové letos vstupuje do své 40. koncertní sezóny 2017/2018 a k tomuto významnému jubileu si nadělila krásný dárek v podobě celopolepu MHD.

Polepili jsme MHD pro Filharmonii HK

Naše hradecká kancelář měla tu čest připravit koncept a následně pro toto prestižní hudební těleso realizovat moderní, sofistikovaný celopolep MHD, který jak doufáme, podpoří povědomí o Filharmonii a probudí chuť poslechnout si tóny violoncell, houslí či harfy u obyvatel a návštěvníků Hradce Králové. Na celé zakázce se podílelo celkem 12 lidí ze 3 oddělení JIROUT REKLAMNÍ AGENTURY s.r.o. kdy následná příprava a realizace polepu trvala 2,5 dne.

Věříme, že se cestujícím bude polep MHD líbit. Pro Filharmonii a vedení DP máme zároveň tip na nevšední zážitek - živé vystoupení ve voze by určitě bylo příjemným překvapením pro cestující 

Zavřít

Domluvte si
s námi schůzku :)

Zastavte se u nás na úvodní konzultaci.
Ukážeme Vám cestu k úspěšné reklamě.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA  s.r.o. , IČ: 060 80 618, se sídlem Pardubice, Průmyslová 495, PSČ 530 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* povinné údaje