Pro zubní centrum Medikap jsme vytvořili nové logo, 3D světelné logo, samolepky i webové stránky

17. 06. 2015

Pro pardubické zubní centrum MEDIKAP jsme realizovali zajímavé projekty, kdy jsme navrhli nové atraktivní logo. Nové prostory ordinace byly polepeny samolepkami a současně jsme vyrobili a instalovali 3D světelné logo. Pro kvalitní prezentaci na internetu jsme vytvořili webové stránky s moderní grafikou.

Pardubické zubní centrum MEDIKAP je novou a moderní klinikou poskytující komplexní zubní péči nejnovějšími postupy a za použití kvalitních materiálů a pomůcek. Pro kliniku naši kreativní grafici navrhli nové a efektní logo v módní kombinaci barev fialové šedé, které působí zároveň jednoduše a čistě.

Logo společnosti je použito i ve formě 3D světelného loga umístěného v prostoru recepce kliniky. V neposlední řadě jsme v ordinacích realizovali polep samolepkami. Aby se centrum mohlo profesionálně prezentovat i na internetu, vytvořili jsme přehledné a moderní webové stránky obsahující praktické informace pro klienty.

Zavřít

Domluvte si
s námi schůzku :)

Zastavte se u nás na úvodní konzultaci.
Ukážeme Vám cestu k úspěšné reklamě.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA  s.r.o. , IČ: 060 80 618, se sídlem Pardubice, Průmyslová 495, PSČ 530 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* povinné údaje