Ochrana osobních údajů, GDPR

Vážení klienti,

Určitě jste se v poslední době setkali s výrazem GDPR (General data protection regulation), který se týká novely zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

Abychom dostáli všem zákonným nařízením, dovolujeme si Vám oznámit, že na základě našich obchodních vztahů (realizace poptávek a zakázek) nám svobodně a sami poskytujete informace o Vaší osobě a společnosti za kterou jednáte.

 

Uchováváme a zpracováváme tak údaje, které od Vás získáme.

 • název společnosti
 • sídlo společnosti
 • IČ, DIČ, bankovní účet
 • poštovní adresu společnosti
 • jméno a příjmení
 • mailovou adresu
 • telefonní kontakty

 

Správcem těchto OÚ je společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o., sídlem Průmyslová 495, 53301 Pardubice, IČ: 06080618 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C39532. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na mailové adrese: obchod@jirout.com


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování údajů (jaké OÚ u nás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)
 • požadovat po nás opravu OÚ (aktualizaci, doplnění, opravu)
 • požadovat bezodkladný výmaz OÚ
 • požadovat omezení zpracování OÚ
 • požadovat přenos OÚ ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich OÚ máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Jak jsme získali Vaše údaje

Vaše osobní údaje (dále jen OÚ) jsme získali při komunikaci s Vámi např. při registraci v našem online obchodě, nebo v rámci Vaší objednávky v našeho online obchodě, při Vašich dotazech na námi nabízené služby či produkty, v případě, kdy se u nás ucházíte o práci, při osobních jednáních apod.

Při návštěvě našich webových stránek dochází ke shromažďování informací, které by mohly zahrnovat stránky, jež navštěvujete nejčastěji, a služby, události nebo informace, které jsou pro vás zajímavé.  Můžeme také sledovat stránky, které navštěvujete, když kliknete na odkazy v našich e-mailech. Používáme soubory cookies, aby naše stránky fungovaly efektivně a abychom se mohli neustále zlepšovat a tím zajistit poskytování nejlepších služeb.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme a uchovováváme OÚ v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, email u fyzických osob a plné znění u firemních subjektů, jmenovitě název společnosti, kontaktní osoba, adresa, IČ, DIČ, email, telefon, číslo bankovního účtu. Tyto údaje jste nám svěřili sami v návaznosti na naše předchozí či probíhající obchodní vztahy a to k naplnění některých z uvedených účelů

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
 • prodej a nákup zboží
 • zasílání informací souvisejících s obchodním procesem  
 • zasílání marketingových sdělení

Vaše OÚ, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5let od poslední objednávky.Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše OÚ uchováváme po dobu nezbytně nutnou a tou je dle platných právních norem min. 10 let (z důvodů Zákona o účetnictví)

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
 • Facebook
 • Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Zavřít

Domluvte si
s námi schůzku :)

Zastavte se u nás na úvodní konzultaci.
Ukážeme Vám cestu k úspěšné reklamě.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA  s.r.o. , IČ: 060 80 618, se sídlem Pardubice, Průmyslová 495, PSČ 530 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

* povinné údaje